Anh ấy hứa với cô ấy mua sắm sau khi làm tình nóng bỏng